تقاطع غیر همسطح ایران خودرو-لشگری

 

کارفرما: شهرداری منطقه 21 تهران

مشاور:شرکت مهندسین مشاورراهان سازه

موضوع پیمان:تقاطع غیر همسطح بزرگراهای ایران خودرو-لشگری

سال شروع پروژه: 1391

محل پروژه: در سطح شهرداری منطقه 21 تهران

 

توضیحات پروژه:

 حل مشکلات ترافیکی شهر تهران ، کاهش زمان سفر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت خودروها ، كاهش آلودگی هوا و بالا رفتن سطح رضایتمندی شهروندان از اهداف پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بلوار ایران خودرو با بزرگراه شهید لشگری می باشد که مشتمل بر 2 دستگاه پل روگذر شرقی-غربی به طول 98 متر به دهانه های 27 و 35 متری از نوع عرشه فلزی و1 دستگاه پل همسطح جهت حفظ تراز همسطح تقاطع به مساحت حدود 1250 مترمربع و زیرگذر شمالی-جنوبی به طول حدود 650 متر می باشد از نوع دال بتنی می باشدکه جهت محافظت از زیرگذرهای موجود ایران خودرو یک دستگاه پل به عرض 26.30 متر به طول 40 متر در دو دهانه 20 متری نیز اجرا گردید

احجام عملیات اجرایی این پروژه به شرح ذیل می باشد:

  • 5/400 متر طول حفاری شمع
  • 1/200 تن آرماتوربندی
  • 916 تن شاهتیر فلزی
  • 12/000 متر مکعب بتن ریزی
  • 10/000 متر مربع قالب بندی
  • 7/000 متر مربع دیوار پیش ساخته