تقاطع غیر همسطح چمران-حکیم

 

کارفرما:سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشاور:شرکت مهندسین مشاور اردام

موضوع پیمان:احداث تقاطع غیر همسطح چمران - حکیم

سال شروع پروژه: 1375

محل پروژه : تقاطع بزرگراه های شهید چمران و شهید حکیم

 

توضیحات پروژه: بزرگراه شهید چمران یکی از معابر پرتردد تهران و بزرگراه حکیم یکی از بزرگراه‌های اصلی شرق تهران است که به مرکز پایتخت وصل می‌شود. که مهم‌ترین ویژگیاین دو بزرگراه  قرار گرفتن اماکن عمومی و مهم از جمله دانشگاههای مطرح و اصلی کشور و بزرگترین برج مخابراتی (برج میلاد) در حاشیه آنها  می باشد. از این رو اجرای این پروژه بر روی این بزرگراهها از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.

احجام عملیات اجرایی این پروژه به شرح ذیل می باشد:

  • 15/000 مترمربع عرشه پل به دهانه24 الی 30 متر
  • 12/000 متر شمع به عمق 15 الی 30 متر
  • 1/800/000 مترمکعب عملیات خاکی
  • 90/000 مترمکعب بتن ریزی
  • 2/700 متر طول دیوار حائل
  • 6/000 متر کانال هدایت آبهای سطحی
  • 1/300 متر اجرای کانال بتنی درکه